Το Σωματείο

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Το Κλαδικό Σωματείο εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία  έχει ιδρυθεί το 1988.

Είναι Κλαδικό Σωματείο, δηλαδή αφορά όλους τους εργαζόμενους στις μονάδες Ιδιωτικής Υγείας (Κλινικές, Εργαστήρια, Γηροκομεία κλπ), ανεξαρτήτου ειδικότητας, οι οποίοι είναι μισθωτοί.

Το πλήρες όνομα του Σωματείου είναι : «Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων, Γηροκομείων, Οίκων Ευγηρίας, Αναρρωτηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων» και έχει έδρα την Αθήνα.

Τα γραφεία βρίσκονται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Μάρνη & γ΄Σεπτεμβρίου 48) στον 3ο όροφο.

Το Κλαδικό Σωματείο είναι Πρωτοβάθμια οργάνωση, έχει 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και είναι  μέλος σε 2 Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις. Την Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.), στις οποίες εκλέγει αντιπροσώπους.

Ο Ι    Σ Κ Ο Π Ο Ι   Τ Ο Υ   Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ

Το Σωματείο μας, έχει σκοπό να συμβάλλει στην  βελτίωση των όρων  εργασίας,τόσο των μισθολογικών όσο και των θεσμικών (ωραρίων, αδειών κλπ). Αναγνωρίζοντας ότι η βελτίωση έρχεται μόνο μέσα από την συλλογική οργάνωση και τη συνεχή διεκδίκηση, επιδιώκει την ένταξη σε αυτό, όσο το δυνατό περισσότερων εργαζομένων. Το Σωματείο επιδιώκει το ζωντανό διάλογο, την συζήτηση, τις συλλογικές αποφάσεις. Το Κλαδικό Σωματείο οργανώνει συσκέψεις, Γενικές Συνελεύσεις, ανοιχτές Συσκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει και να παρέμβει κάθε εργαζόμενος – μέλος.

Το Σωματείο μας, παρεμβαίνει στους χώρους δουλειάς, αναδεικνύοντας κάθε ζήτημα που προκύπτει, μέσα από την οπτική της ικανοποίησης των συμφερόντων του εργαζόμενου. Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών από την Εργοδοσία, απολύσεων, παρατυπιών κλπ. Το Σωματείο μας αγωνίζεται για σταθερή δουλειά,  για προσλήψεις ώστε η δουλειά να μην είναι εξαντλητική, για Κλαδικές Συμβάσεις με όρους που να ικανοποιούν τις ανάγκες του εργαζόμενου.

Το Σωματείο μας, στηρίζεται στα μέλη του.

Τα μέλη του Σωματείου, οι εργαζόμενοι, είναι η δύναμη του.