Νέα τροπολογία για άδειες νόσησης από τον κορωνοϊό

Μόνο το 50% της αμοιβής θα καταβάλλεται σε εργαζόμενους που  θα λείψουν από την εργασία  τους λόγω νόσησης των παιδιών τους, από κορωνοϊό. Πιο συγκεκριμένα, με νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος-γονέας μπορεί να λείψει 5 ημέρες λόγω νόσησης  του παιδιού του. Ο εργαζόμενος θα εργάζεται με τήλε-εργασία και αν αυτό δεν είναι δυνατόν,  θα αποζημιώνονται οι 4 μέρες  με το 50% της αμοιβής ως εξής:  Οι πρώτες 3 μέρες από τον εργοδότη, η τέταρτη (4η) θα αμείβεται από τον ΕΦΚΑ, ενώ η πέμπτη (5η)  θα χρεώνεται με κανονική άδεια.  Δηλαδή για τον εργοδότη οι 5 ημέρες απουσίας θα στοιχίζουν συνολικά 1,5 μεροκάματο. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται τήλε-εργασία για εργαζόμενους  που βγαίνουν σε καραντίνα επειδή νόσησαν οι ίδιοι και αν αυτό δεν είναι δυνατόν θα ισχύει αναρρωτική άδεια.

Είναι ακόμα μία τροπολογία που  αποδεικνύει ότι προτεραιότητα των Κυβερνητικών αποφάσεων είναι ο περιορισμός του κόστους των Εργοδοτών και όχι η αποτελεσματική αντιμετώπιση  της Πανδημίας. Εργαζόμενοι που νοσούν αυτοί ή τα παιδιά τους, υποχρεώνονται σε τήλε-εργασία, ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν μείωση αποδοχών.