Συγκεντρωμένες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους-γονείς και φροντιστές προσώπων

Το Σωματείο μας, έχει κωδικοποιήσει και ενημερώνει τους συναδέλφους για τις  βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικά με άδειες και δικαιώματα που αφορούν την  προστασία της οικογένειας. Σε μορφή αρχείου ΕΔΩ

Η ενημέρωση αυτή είναι μεν απαραίτητη για να γνωρίζουμε τί ισχύει νομοθετικά, αλλά γίνεται με την επίγνωση  ότι η πραγματική στήριξη της οικογένειας απαιτεί δωρεάν δομές (όπως παιδικούς σταθμούς, ή άλλα δημόσια ιδρύματα) με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η πρόβλεψη για έξοδο μερικών ημερών από την εργασία, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιβεβαιώνει ακριβώς την έλλειψη αυτών των δομών, πολλές φορές μάλιστα γίνεται χωρίς αποδοχές για τους εργαζόμενους.

ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΚΕΤΟΥ και ΛΟΧΕΙΑΣ) :
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:  Έγκυες εργαζόμενες ή εργαζόμενες που υιοθετούν παιδί ως και 8 ετών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17 εβδομάδες από τις οποίες τις 8 εβδομάδες πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες 9 μετά, εκτός της περίπτωσης πρόωρου τοκετού, οπότε το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οι εργαζόμενες που υιοθετούν παιδί, δικαιούνται το τμήμα της άδειας των 9 εβδομάδων.
ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΟΥ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, εναλλακτικά, όχι και τους δύο γονείς ταυτόχρονα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 μήνες με τη μορφή μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα ημερησίως ή κατά 2 ώρες τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρα τους υπόλοιπους 6 μήνες. Μπορεί να χορηγηθεί επίσης σε πλήρεις ημέρες άδειας, οι οποίες κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση, αντίστοιχου συνολικού αριθμού ωρών ή με όποιον άλλο τρόπο συμφωνούν τα μέρη
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Χορηγείται μετά την λήξη της άδειας μητρότητας ή των ειδικών παροχών προστασίας της μητρότητας.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές.
 
ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Κάθε εργαζόμενο-πατέρα. Χορηγείται και σε περιπτώσεις υιοθεσίας ή αναδοχής.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 ημέρες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Λαμβάνεται κατά τη γέννηση του παιδιού, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και  μέσα σε 30 ημέρες από την γέννηση του παιδιού. Η άδεια χορηγείται είτε 2 μέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και 12 ημέρες μετά από αυτόν, είτε 14 ημέρες μετά τον τοκετό.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές.
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Κάθε εργαζόμενο γονέα, φυσικό, θετό ή ανάδοχο, καθώς και κάθε εργαζόμενο που ασκεί τη γονική μέριμνα σε παιδιά ως 8 ετών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες συνεχόμενα ή τμηματικά.
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Εργασία τουλάχιστον 1 έτους στον ίδιο εργοδότη.  Σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα ή αφαίρεση της γονικής μέριμνας, ή μη αναγνώρισης παιδιού από τον άλλο γονέα, διπλασιάζονται η διάρκεια και η επιδότηση της άδειας.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ επίδομα ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό μόνο για τους πρώτους 2 μήνες της άδειας. Το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε παιδί.
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς που έχουν χηρέψει και τους άγαμους γονείς που έχουν αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, ανεξαρτήτου ηλικίας του παιδιού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Έξι (6) ημέρες για γονείς που έχουν μέχρι και 2 παιδιά και οκτώ (8) ημέρες για γονείς με περισσότερααπό 2 παιδιά.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές.
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς με παιδιά έως 18 ετών και γονείς παιδιού με ειδικές ανάγκες, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης. Η άδεια  χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, καθώς και τις ημέρες σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ημέρες, τμηματικά σε ώρες ή σε ολόκληρες ημέρες.
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ: Την άδεια δικαιούται ο ένας από τους δύο γονείς.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές.
ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Κάθε εργαζόμενο γονέα ή φροντιστή προσώπου. Χορηγείται άδεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα ασθένειας ή ατυχήματος και απαιτούν την άμεση παρουσία του εργαζομένου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Έως 2 ημέρες ετησίως, όχι συνεχόμενες.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές.
ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘEΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι έξι(6) ημέρες για 1 παιδί, οκτώ (8) ημέρες για 2 παιδιά και δεκατέσσερις ημέρες (14) για περισσότερα από 2 παιδιά.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Δεν προβλέπεται καταβολή αποδοχών.
ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς σε περίπτωση νοσηλείας παιδιού. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Όσο διαρκεί η νοσηλεία, αλλά  όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών ανά έτος.
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας των παιδιών.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβών.
ΆΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΠΑΝΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ή  ΠΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς παιδιών έως και 18 ετών με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή παιδιών ανεξαρτήτου ηλικίας με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δέκα (10) ημέρες ετησίως.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΟΝΕΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενους γονείς παιδιών με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία οι οποίοι  μπορούν να ζητήσουν την μείωση του ωραρίου κατά μία(1) ώρα την ημέρα.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με ανάλογη περικοπή αποδοχών.
ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Κάθε εργαζόμενο που παρέχει προσωπική φροντίδα σε συγγενή πρώτου βαθμού, ή σε πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό και το οποίο έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Έως 5 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος 
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος, έξι (6) μήνες συνεχόμενης εργασίας.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Δεν προβλέπεται καταβολή αποδοχών.
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Κάθε εργαζόμενο γονέα παιδιών έως 12 ετών ή φροντιστή προσώπου, που μπορεί να ζητήσει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο ή μερική απασχόληση. 
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος, έξι (6) μήνες συνεχόμενης εργασίας. 
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόμενες που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ημέρες
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Βεβαίωση θεράποντος ιατρού ή διευθυντή μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με πλήρεις αποδοχές.
ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Έγκυες εργαζόμενες που απαλλάσσονται από την εργασία προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ενημέρωση του εργοδότη και οι εξετάσεις να πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Χωρίς περικοπή αμοιβών.