Για την ψηφιακή κάρτα Εργασίας.

Με την συγκεκριμένη ανάρτηση αποσαφηνίζουμε την κατάσταση σχετικά με την ψηφιακή κάρτα Εργασίας.  

Έχει σημασία να γνωρίζουμε τί ακριβώς σημαίνει η κάρτα Εργασίας, πως θα λειτουργήσει. Έχει σημασία επίσης να μην εναποθέτουμε τις προσδοκίες μας στις υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν αιτία τον τρόπο καταγραφής αλλά την έλλειψη προσωπικού, τους χαμηλούς μισθούς, την μη-καταβολή υπερωριών.

Ενημερωτικό σημείωμα για το θέμα έχει στείλει η Ομοσπονδία στα Σωματεία. [ΕΔΩ σε μορφή αρχείου]

Μερικές χρήσιμες επισημάνσεις

Πρώτα από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας Εργασίας, δεν αλλάζει η νομοθεσία αλλά ο τρόπος που γίνεται η αποστολή των προγραμμάτων εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι 2 φάσεις της υλοποίησης

Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελείται από 2 φάσεις.

1. Η Πρώτη φάση αφορά την «απογραφική διαδικασία», που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την αποστολή των προγραμμάτων εργασίας στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, με ψηφιακή μορφή.

Ο νέος τρόπος θα δίνει τη δυνατότητα στις  Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να ελέγχουν αυτόματα αν τα προγράμματα Εργασίας που αποστέλλονται στις Επιθεωρήσεις Εργασίας είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να βλέπει μέσα από ειδική εφαρμογή το πρόγραμμα εργασίας που δηλώθηκε στην επιθεώρηση.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη φάση ΔΕΝ ελέγχεται αν τηρούνται πραγματικά τα νόμιμα προγράμματα, δεν καταπολεμείται δηλαδή το φαινόμενο άλλα προγράμματα να ισχύουν και άλλα να παρουσιάζονται στις επιθεωρήσεις Εργασίας.

2. Η  Δεύτερη φάση  αφορά την απευθείας καταγραφή των χτυπημάτων της κάρτας στο σύστημα του Υπουργείου.

Όταν υλοποιηθεί αυτή η φάση, θα μπορεί να ελέγχεται αυτόματα αν τα χτυπήματα της κάρτας αντιστοιχούν στα δηλωθέντα προγράμματα Εργασίας ή όχι. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση αυτής της φάσης και δεν προβλέπεται αυτό να γίνει σύντομα.

Οι ρυθμίσεις της νομοθεσίας

Με αφορμή την ψηφιακή κάρτα υπενθυμίζουμε 3 βασικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας που παραμένουν σε ισχύ:

  1. Τήρηση των 2 ρεπό ανά εβδομάδα για κάθε εργαζόμενο. (Σε έκτακτες περιπτώσεις  1 ρεπό μπορεί να μεταφερθεί την αμέσως προηγούμενη ή αμέσως εβδομάδα και όχι να οφείλεται γενικά.)
  2. Δήλωση των υπερωριών και αμοιβή τους με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Οι υπερωρίες αμείβονται, δεν δίνονται σε ώρες ή ρεπό.
  3. Υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση μεταξύ συνεχόμενων βαρδιών.

Η θέση της Ομοσπονδίας και του Σωματείου.

Η Ψηφιακή κάρτα Εργασίας πρέπει να εφαρμοστεί σύντομα και ολοκληρωμένα και να μην μείνει μια απλή διακήρυξη.

Πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνολογική δυνατότητα για να εντοπίζεται κάθε παράβαση, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί καταγγελία από τους εργαζόμενους.

Η Ομοσπονδία, τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι δεν επαναπαυόμαστε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου αλλά συνεχίζουμε να διεκδικούμε προσλήψεις προσωπικού και καταβολή της αμοιβής των υπερωριών, γιατί όσο δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα, τόσο θα παραβιάζεται η νομοθεσία.

Τέλος, θα είμαστε σε ετοιμότητα να παρέμβουμε για κάθε περίπτωση που τυχόν επιχειρηθεί – όταν εφαρμοστεί  η ψηφιακή κάρτα – να αναγκάζονται εργαζόμενοι να εργάζονται χωρίς να αντιστοιχεί ο πραγματικός χρόνος Εργασίας τους στα «χτυπήματα» της κάρτας.