Σχετικά με τις ρυθμίσεις για την 6η μέρα εργασίας.

Με τον νόμο 5053/23 που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ορίζεται ότι ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολήσει εργαζόμενους με σύμβαση 5ημερης εργασίας εκτάκτως και 6η ημέρα την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον νόμο όποιος εργαζόμενος απασχοληθεί 6η ημέρα θα αποζημιώνεται με το ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%, ενώ αν η 6η ημέρα είναι αργία τότε η προσαύξηση θα είναι 115% γιατί περιλαμβάνει και την προσαύξηση της αργίας (40% + 75%).

Η αρνητική εξέλιξη σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση είναι ότι πλέον  δεν απαιτείται συναίνεση του εργαζόμενου για απασχόληση την 6η μέρα, αλλά μπορεί αυτό να το αποφασίσει μονομερώς ο εργοδότης.

Επίσης προβλέπεται ότι ο εργοδότης πρέπει να προ-δηλώσει την απασχόληση του εργαζόμενου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ενώ απαγορεύεται η 6η ημέρα να είναι σε νυχτερινή βάρδια και να ξεπερνάει τις 8 ώρες.

Τί πρέπει να προσέξουμε

1) Ο νόμος αναφέρεται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας άρα δεν πρόκειται για αλλαγή συμβάσεων, για μόνιμη κατάσταση. Κάθε μετατροπή στη Σύμβαση Εργασίας (π.χ. μετατροπή από 5ημερη σε 6ημερη) απαιτεί την συμφωνία του εργαζόμενου.

2) Επειδή η έλλειψη προσωπικού είναι ένα από τα βασικά θέματα του Κλάδου μας και είναι συνηθισμένο φαινόμενο να «κόβεται» το ρεπό πρέπει σε κάθε περίπτωση η επιπλέον ημέρα εργασίας να αμείβεται κανονικά με την προσαύξηση.

3) Τα ρεπό υπολογίζονται ανά εβδομάδα και όχι ανά μήνα και πρέπει να είναι οπωσδήποτε 2 κάθε εβδομάδα για όσους εργάζονται 5ήμερο.

Πίσω από όλες τις ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας κρύβεται η επιδίωξη να διατηρηθούν χαμηλά οι μισθοί. Το φαινόμενο να υπάρχει 10% ανεργία και ταυτόχρονα να μην βρίσκονται εργαζόμενοι οφείλεται ακριβώς στους πολύ χαμηλούς μισθούς.

Η λύση επομένως είναι να υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις με ικανοποιητικούς μισθούς, να δουλεύουμε μία (1) δουλειά 8ωρη – 5ήμερη, να έχουμε δικαιώματα  και όχι να επιμηκύνεται ο χρόνος εργασίας ή να εργαζόμαστε σε 2 και 3 δουλειές προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.