Οι εξελίξεις με τα ένσημα των εργαζομένων στο γηροκομείο GRAND CARE.

Οι εργαζόμενοι στο γηροκομείο Grand Care που βρίσκεται στον Αγ.Δημήτριο εξασφάλισαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι το τέλος του 2021. Η εργοδοσία κατέβαλλε ένα μέρος των οφειλών της στο ΙΚΑ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ρύθμιση που προβλέπει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. Πιο πρακτικά αυτό σημαίνει ότι καταβλήθηκε ένα μέρος των ενσήμων. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση με την Διεύθυνση του τοπικού υποκαταστήματος στη Δάφνη που έγινε από αντιπροσωπεία του Κλαδικού Σωματείου και της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Εκείνο που προκύπτει από την μέχρι τώρα παρέμβαση του Σωματείου είναι:

α) Η απεύθυνση των εργαζομένων στο Σωματείο και η παρέμβαση μας άσκησε αποτελεσματικά πίεση με αποτέλεσμα  ο εργοδότης να καταβάλλει μέρος των οφειλών του, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την ασφαλιστική ικανότητα στους συναδέλφους.

β) Το ζήτημα δεν έχει λυθεί οριστικά, γιατί παραμένουν οφειλές προς το ΙΚΑ και ένσημα που δεν έχουν καταβληθεί, όπως και ο κίνδυνος οι οφειλές αυτές να διογκωθούν, γεγονός που όπως είδαμε έχει κυρίως επίπτωση στους εργαζόμενους. Η κατάσταση απαιτεί να μην εφησυχάσουμε και να συνεχίσουμε την πίεση προς την Εργοδοσία, το ΙΚΑ και το υπουργείο Εργασίας. Η πείρα που έχουμε αποκτήσει από την πολύμηνη παρέμβαση του Σωματείου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο πιο πολλοί συνάδελφοι έρθουν στο Σωματείο, τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η δράση μας. Θα ενημερώσουμε άμεσα με ανακοίνωση, για τις εξελίξεις τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο Ίδρυμα.