Κατώτατος Μισθός: Ελάχιστη η αύξηση & ποιούς αφορά.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ύψος του κατώτατου μισθού διαμορφώνεται στα 830 ευρώ μικτά από 780 ευρώ που ήταν μέχρι τον Μάρτιο του 2024. Το ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα υπολείπεται από αυτό που θα έπρεπε να είναι  ώστε ο κατώτατος μισθός να επιτελέσει πραγματικά το ρόλο του.

Η ΔΙΠΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.

ΓΙΑ TONΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ: Ο κατώτατος μισθός είναι θεσμός που υπάρχει πρώτα από όλα για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τον εργαζόμενο και για την οικογένεια του. Για τον μεμονωμένο εργαζόμενο ο κατώτατος μισθός δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας για να μην διαμορφώνονται οι μισθοί ανεξέλεγκτα προς τα κάτω από τις δυνάμεις της αγοράς.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Πέρα όμως από τον μεμονωμένο εργαζόμενο ο κατώτατος μισθός είναι απαραίτητος θεσμός συνολικά για την κοινωνία και τη χώρα γιατί βασικός σκοπός του είναι να περιορίζεται η εισοδηματική ανισότητα. Όταν το ύψος του κατώτατου μισθού είναι αξιοπρεπές εξαλείφεται  η  πιθανότητα να υπάρχει ομάδα εργαζομένων που ζει ακόμα και κάτω από το όριο της φτώχιας.

Άρα για την κοινωνία συνολικά ο κατώτατος μισθός πρέπει να αποτελεί εργαλείο πολιτικής αναβάθμισης της εργασίας . Αυτό είναι το νόημα του κατώτατου μισθού.

ΤΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.

Το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης δεν είναι μια αόριστη έννοια αλλά προσδιορίζεται συγκεκριμένα στις διάφορες χρονικές περιόδους κυρίως μέσα από την διαμόρφωση της αγοραστικής δύναμης του μισθωτού. 

Από τον Δεκέμβριο του 2020 (πριν την κρίση πληθωρισμού) ως τον Δεκέμβριο του 2023  η μεταβολή των τιμών στα είδη ευρείας (λαϊκής) κατανάλωσης είναι:

Α. Είδη διατροφής & μη αλκοολούχα ποτά: Αύξηση 31,2%  (σε ορισμένες υποκατηγορίες η αύξηση των τιμών είναι πολύ μεγαλύτερη π.χ. έλαια-λίπη 87%)

Β. Μεταφορές: Αύξηση 21,1%

Γ.  Στέγαση (υπολογισμένου του ενεργειακού κόστους): Αύξηση 20,3%

Η παραπάνω μέτρηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι την τριετία 2021-2023 σημειώθηκε μια τεράστια μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών αντίστοιχης και ίσως μεγαλύτερης από την μείωση που είχαμε την περίοδο υλοποίησης των μνημονίων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) το ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα θα έπρεπε σήμερα να  είναι το λιγότερο 908 ευρώ γιατί εκεί προσδιορίζεται το όριο της σχετικής φτώχιας.

Επομένως η αύξηση που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση είναι ελάχιστη για τους εργαζόμενους, περισσότερο χρήσιμη στην ίδια την Κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους και πολύ λιγότερο για την πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας και της προστασίας της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών του Ιδιωτικού τομέα.

Ακολουθεί πίνακας με τις αμοιβές όπως  διαμορφώνονται με βάση τον κατώτατο μισθό και αποτελούν την ελάχιστη υποχρέωση των Εργοδοτών για όλους τους εργαζόμενους.