Προσφυγή στον ΟΜΕΔ για Κλαδική Σύμβαση στις Ιδιωτικές Κλινικές.

Την Παρασκευή 12/1/2024 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.) όπου αποφασίστηκε η προσφυγή της Ομοσπονδίας στον ΟΜΕΔ για την Κλαδική Σύμβαση στις Κλινικές.

Λίγα λόγια για τον ΟΜΕΔ

Ο ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) είναι ένας φορέας που έχει δημιουργηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με σκοπό να υποστηρίξει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτικούς φορείς κυρίως για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Περιλαμβάνει τη φάση της Μεσολάβησης όπου γίνεται προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς και αν αυτή η διαδικασία δεν τελεσφορήσει ακολουθήσει η δεύτερη φάση, η Διαιτησία. Εκεί μπορεί να παρθεί απόφαση που έχει ισχύ Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. (Διαιτητική Απόφαση). Στον Κλάδο μας είχαμε στο παρελθόν Διαιτητικές Αποφάσεις.

Πριν από την περίοδο των μνημονίων ήταν αρκετά σύνηθες να προσφεύγουν οι οργανώσεις των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ όταν δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν με τους Εργοδότες για υπογραφή Σύμβασης και είχαμε αρκετές Συμβάσεις που δεν ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας με τους Εργοδοτικούς φορείς αλλά Διαιτητικές Αποφάσεις. Νεότεροι όμως νόμοι δυσκόλεψαν την δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ από τις οργανώσεις των εργαζομένων και έτσι ουσιαστικά η λειτουργία του ΟΜΕΔ σταδιακά περιορίστηκε. Το γεγονός αυτό συντέλεσε να χάσει η πλευρά των εργαζομένων ένα διαπραγματευτικό εργαλείο, με τελικό αποτέλεσμα να μην συμφωνούνται Συλλογικές Συμβάσεις.  Σήμερα το 80% περίπου των εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα εργάζεται χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σήμερα στον ΟΜΕΔ μπορεί να καταφύγει μονομερώς η πλευρά των εργαζομένων για να παρθεί Διαιτητή Απόφαση με ισχύ Συλλογικής Σύμβασης αλλά για έκδοση Διαιτητικής Απόφασης υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις.

Η Θέση του Κλαδικού Σωματείου.

Η πάγια θέση του Σωματείου μας είναι ότι η σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ιδιαίτερα Κλαδικών πρέπει να είναι αποτέλεσμα απευθείας  διαπραγμάτευσης των φορέων Εργαζομένων και Εργοδοτών. Αυτήν την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να την κάνουμε με σκοπό  να υπογραφεί Κλαδική Σύμβαση. Για αυτό το λόγο αναδεικνύουμε συνεχώς το ζήτημα των Κλαδικών Συμβάσεων.

Ωστόσο συμφωνούμε με την προσφυγή της Ομοσπονδίας στον ΟΜΕΔ ως ένα μέσο πίεσης για να γίνει ουσιαστική διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει σε συμφωνία. Οι Εργοδότες στις Ιδιωτικές Κλινικές παρόλο που συζητάνε για την Κλαδική Σύμβαση με  την Ομοσπονδία, δεν έχουν φέρει μέχρι στιγμής καμία αντιπρόταση.

Τονίζουμε ότι για το Σωματείο μας το  αίτημα να έχουμε Κλαδική Σύμβαση για τους όρους εργασίας μας είναι απόλυτα δίκαιο πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με τους Εργοδότες, αποτέλεσμα αγώνα ολόκληρου του  Κλάδου.