Νέες ρυθμίσεις για την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους- γονείς ότι εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (49972/7-7-2021), σχετικά με την  άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών. [Η ανακοίνωση σε pdf ΕΔΩ]

Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο:

  1. Η άδεια επεκτείνεται για γονείς παιδιών ηλικίας ως και 18 ετών, από 16 που ίσχυε μέχρι τώρα.
  2. Η άδεια για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, που φοιτούν σε δομές ειδικής εκπαίδευσης, χορηγείται ανεξαρτήτου ηλικίας του παιδιού.
  3. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού καθώς και τις ημέρες σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων.

Κατά τα λοιπά, ισχύει ότι ο εργαζόμενος-γονέας (όχι και οι 2 γονείς ταυτόχρονα) δικαιούται άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης 4 ημερών ανά έτος. που μπορεί να τη λαμβάνει είτε σε ώρες είτε σε ολόκληρες ημέρες.