Ενημέρωση. Τί ισχύει για τις αργίες και τα ρεπό

Με αφορμή τις 2 αργίες του Μαρτίου, ενημερώνουμε σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη χρέωση των ρεπό.

Η ενημέρωση αφορά μισθωτούς που εργάζονται σε πενθήμερη βάση και  οι οποίοι δικαιούνται για 5ήμερη εργασία 2 ρεπό.

Τα Ρεπό ΔΕΝ χορηγούνται σε ημέρες Αργίας.

Τα Ρεπό των εργαζομένων προγραμματίζονται υποχρεωτικά σε εργάσιμη ημέρα για τους ίδιους και όχι σε ημέρα Αργίας.

Κατά την σύνταξη Μηνιαίων Εργασιακών Προγραμμάτων, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με βάρδιες, δεν επιτρέπεται να προγραμματίζονται σε ημέρες Αργίας, τα εβδομαδιαία ρεπό που δικαιούνται.

Εξαιρέσεις:  Οι περιπτώσεις που χορηγείται  το Ρεπό σε μέρα Αργίας.

  • Εφόσον η  ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) χορηγείται στον μισθωτό σταθερά ολόκληρο το έτος και η μέρα του σταθερού ρεπό συμπίπτει με την ημέρα της Αργίας.
  • Όταν εργαζόμενος παίρνει ρεπό κυκλικά και η ημέρα του ρεπό συμπίπτει με την ημέρα της Αργίας. (δηλαδή αν στον εργαζόμενο χορηγείται το ρεπό με τη σειρά των ημερών ανά εβδομάδα, Δευτέρα την μία εβδομάδα, Τρίτη την επόμενη κλπ).

Εργασία την ημέρα Αργίας, Ρεπό ή Κυριακή

Όσοι  εργαστούν την ημέρα της Αργίας, του Ρεπό ή Κυριακή, δικαιούνται                              προσαύξηση +75% της νόμιμης αμοιβής τους

και

  • Αναπληρωματική ανάπαυση που δίνεται την επόμενη εβδομάδα                   

ή

  • Καταβολή  μαζί με την προσαύξηση και του ημερομίσθιου (1/25 του μηνιαίου μισθού) .