Οι ρυθμίσεις για το διάλειμμα στην εργασία

Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων σχετικά με το διάλλειμα που δικαιούμαστε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας ενημερώνουμε για τα εξής:  Σύμφωνα με τον τελευταίο εργασιακό  νόμο 4808/2021 (αρ.56) αρχικά προβλέπεται ότι τίθεται ως ανώτερο όριο διαλλείματος τα 30 λεπτά ημερησίως.

Οι ρυθμίσεις της νομοθεσίας προβλέπουν επίσης ότι μετά από διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και εργοδότη μπορεί να υπάρχει επιμήκυνση του χρόνου διαλλείματος όπως και να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Τα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

Αν σε μια επιχείρηση ισχύει ότι το διάλειμμα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας αυτό ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβληθεί παράταση του ωραρίου εργασίας για τον χρόνο του διαλείμματος γιατί αυτό συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Ειδική ρύθμιση για όσους εργάζονται μπροστά σε οθόνη.

Με παλαιότερη ρύθμιση που παραμένει σε ισχύ καθορίζεται ότι εάν δεν υπάρχει δυνατότητα η εργασία σε οθόνη να εναλλάσσεται με άλλη μορφή εργασίας, τότε μπορεί ο εργαζόμενος να έχει 15 λεπτά διάλλειμα ανά 2 ώρες. Δηλαδή να έχει στο 8ωρο ως διάλειμμα 3-15λέπτα. 

Επειδή είναι βασικό ζήτημα το διάλειμμα στην εργασία, ειδικά για όσους εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο, πρέπει να απευθυνόμαστε στο Σωματείο, να διεκδικούμε και να παίρνουμε το διάλειμμα μας κανονικά, γιατί το θέμα σχετίζεται άμεσα με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.