Τροπολογία για επιπλέον άδεια σε εργαζόμενες γυναίκες.

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία που πέρασε στο νόμο 4626/13-4-2023 κάθε γυναίκα εργαζόμενη  δικαιούται 1 ημέρα άδεια ανά έτος, με πλήρης αποδοχές, για πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

Η άδεια ισχύει και για τον Ιδιωτικό τομέα.