ΚΑΜΙΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΛΗΡΩΤΗ

Το Κλαδικό Σωματείο έχει κάνει  παρεμβάσεις  σε εργοδοσίες του Κλάδου [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ] για να μην αξιοποιηθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ως πρόσχημα,  για καταπάτηση δικαιωμάτων στο θέμα της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

                        Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ.     ΔΕΝ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ

Κάθε  ώρα επιπρόσθετης εργασίας να αμείβεται κανονικά με τις προσαυξήσεις. Να μην γίνει καμία  διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Να σταματήσει – όπου εφαρμόζεται – η τακτική των απλήρωτων υπερωριών. (οφειλόμενες ώρες, ρεπό)

Ακολουθεί σύντομο υπόμνημα με τις ρυθμίσεις σχετικά με τις αμοιβές υπερωριών και επιπλέον ημερών.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ (εκτός Κυριακής ή αργίας)  

Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας,  αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο (1/25 του μισθού) προσαυξημένο κατά 30%.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ή ΑΡΓΙΑ:

Προσαύξηση­ 75% ­επί του νόμιμου 1/25 ­του μισθού τους, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν Κυριακές και Αργίες  (π.χ. κλινικές, γηροκομεία).

Προσαύξηση ­75% και το­ 1/25 ­του καταβαλλόμενου μισθού τους, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν την Κυριακή έκτακτα (π.χ. Διαγνωστικά Κέντρα) ή για εργαζόμενους που δεν εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο.          

                                                                          ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:

Μέχρι μία (1) ώρα την ημέρα επιπλέον εργασία (υπερεργασία) αμείβεται με 20% προσαύξηση στο ωρομίσθιο

Μετά την 1η επιπλέον ώρα οι υπόλοιπες έως τρεις (3) ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση εκατό πενήντα (150) ωρών ετησίως θεωρούνται υπερωρίες και αμείβονται με 40% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

Μετά το όριο των 150 ωρών ετησίως ή για υπερωρίες που δεν δηλώνονται, η προσαύξηση στο ωρομίσθιο είναι 120%