Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για 6ημερη Εργασία: Αντί για αυξήσεις στους μισθούς & Συλλογικές Συμβάσεις…. περισσότερη δουλειά.

Η μοναδική διέξοδος που προσφέρει η σημερινή Κυβέρνηση στον κόσμο της μισθωτής εργασίας προκειμένου να αυξήσει το εισόδημα του είναι η ….περισσότερη δουλειά.

Σε συνέχεια του νόμου 4808/2021 (εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας) & του ν.5053/2023 δημοσιοποιήθηκε  ερμηνευτική εγκύκλιος που αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο σύστημα ψηφιακής κάρτας από 1/7/2024 (Βιομηχανία και Λιανεμπόριο)

Η ρύθμιση αφορά και τους εργαζόμενους στον Κλάδο μας.

Σύμφωνα με την νομοθεσία σε επιχειρήσεις συνεχόμενης λειτουργίας με βάρδιες (αφορά και τις Κλινικές) ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα μονομερώς να αποφασίζει το κόψιμο του ρεπό (εργασία την 6η ημέρα) με υποχρέωση για προσαύξηση 40% στο ημερομίσθιο.

Τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά για τις επιχειρήσεις μη-συνεχούς λειτουργίας. Η διαφοροποίηση αφορά μια δευτερεύουσα πλευρά, τον τρόπο που θα δηλώνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η 6η ημέρα εργασίας.

Η ρύθμιση αφορά και τον Κλάδο μας παρόλο που δεν έχουμε – ως Κλάδος – ακόμα ενταχθεί στο σύστημα ψηφιακής σύνδεσης με το Υπουργείο.

Συνεχιζόμενη πολιτική επιδείνωσης της θέσης του εργαζόμενου.

Το ζήτημα πρέπει να το δούμε στην ουσία του συνδυαστικά με τις υπόλοιπες παραμέτρους της εργασιακής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στη χώρα μας συγκριτικά με τις χώρες της Ε.Ε.:

== > Είδαμε την αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται στις τελευταίες θέσεις.

==> Συνυπάρχουν ταυτόχρονα δύο αντιφατικές καταστάσεις.  Από τη μία έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (10%) και από την άλλη μεγάλη έλλειψη προσωπικού στους περισσότερους κλάδους.

==> Δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες.

==> Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις.

==> Έχουμε οργάνωση της παραγωγής που βασίζεται στην εντατικοποίηση και όχι στην παραγωγικότητα της εργασίας (τεχνολογία και οργάνωση).

Η πραγματικότητα διαμορφώθηκε από την υλοποίηση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής καθήλωσης μισθών και περικοπής εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην διαμορφωμένη πραγματικότητα η Κυβέρνηση ως αντιστάθμισμα  προτείνει και επιβάλλει την  περισσότερη δουλειά.

Περισσότερες πιο εντατικοποιημένες ώρες και ημέρες εργασίας με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό για να συμπληρωθεί ο μισθός που παραμένει καθηλωμένος για την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Αυτή είναι η Κυβερνητική πολιτική.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στην εγκύκλιο που αναφέρουμε προβλέπεται ότι για την βιομηχανία (σίγουρα θα επεκταθεί σε άλλους Κλάδους) 30 λεπτά πριν την ανάληψη εργασίας και 30 λεπτά μετά θεωρείται χρόνος προετοιμασίας και παράδοσης βάρδιας αντίστοιχα και ΔΕΝ θα υπολογίζεται στο χρόνο εργασίας.

Το Σωματείο μας θα συνεχίσει μέσα στο Εργατικό κίνημα την δράση του με προσανατολισμό την απαίτηση για:  

Ικανοποιητικό μισθό από 1 δουλειά 8ωρη- 5ήμερη.