Κλινική ΛΗΤΩ: Σε καθεστώς αβεβαιότητας το μέλλον της κλινικής.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι η Κλινική ΛΗΤΩ θα αλλάξει χρήση και θα πάψει να λειτουργεί ως μαιευτική Κλινική.

Μια απόφαση που εντάσσεται στα πλαίσια αναζήτησης  μεγαλύτερης κερδοφορίας στο χώρο της Υγείας.

Μετά από επικοινωνία που είχε η Διοίκηση του Σωματείου μας  με την Διεύθυνση της Κλινικής ΛΗΤΩ η απάντηση που λάβαμε για το μέλλον της Κλινικής είναι ότι ΔΕΝ έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση.

Επομένως το μοναδικό δεδομένο σήμερα είναι η παράταση της αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους και το μέλλον της Κλινικής.

Η θέση του Σωματείου μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστούν όχι με γενικές αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που επιλεχθεί να κλείσει για ένα διάστημα η Κλινική και να αλλάξει χρήση τα αιτήματα του Σωματείου είναι:

==> Καμία απώλεια θέσης εργασίας. Καμία απόλυση.

==> Να μην υπάρχει καμία μεταβολή των μισθολογικών όρων προς τα κάτω (μείωση μισθού). Αντίθετα να δοθούν αυξήσεις  σε περιπτώσεις που χρειάζεται εναρμόνιση με μισθούς συναδέλφων ίδιας ειδικότητας που εργάζονται σε άλλες μονάδες του ομίλου.

==> Απορρόφηση των εργαζομένων σε μονάδες του ομίλου με αναγνώριση της προϋπηρεσίας και σε συνδυασμό με τον τόπο κατοικίας των εργαζομένων και με όρους πλήρους ισότητας.

==> Να μετατραπούν  οι Συμβάσεις των συναδέλφων που εργάζονται με Σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας σε αορίστου για την πραγματική διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

==> Να μην υπάρξει αλλαγή αντικειμένου εργασίας για τους συναδέλφους στο ΛΗΤΩ που θα μετακινηθούν σε άλλες μονάδες.

Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει δέσμευση να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, να μην γίνει καμία απόλυση αλλά πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση για την ικανοποίηση των αιτημάτων που βάζουμε ώστε να μην οδηγηθεί σε παραίτηση κανένας εργαζόμενος λόγω των όρων μετακίνησης.