Κλινική ΛΗΤΩ. Κλείνει η μαιευτική κλινική για να αλλάξει χρήση.

Η Κλινική ΛΗΤΩ σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της Διεύθυνσης προς τους εργαζόμενους θα κλείσει ως Μαιευτική Κλινική με σκοπό να αλλάξει χρήση.

Είναι μια κίνηση ενταγμένη στα πλαίσια επιχειρηματικών κινήσεων αναζήτησης μεγαλύτερης κερδοφορίας στο χώρο της Υγείας.

Είναι αντιφατικό αλλά ταυτόχρονα πραγματικό ότι παρά την αυξημένη κερδοφορία στον Κλάδο μας, παρά την αύξηση του φόρτου εργασίας μεγάλοι όμιλοι μπορεί να οδηγούνται ακόμα και σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους.  

Το φαινόμενο δεν είναι ανεξήγητο,  το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται.

Το ζήτημα για τους εργαζόμενους στην περίπτωση του ΛΗΤΩ είναι να υπάρχουν πραγματικές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το μέλλον της εργασίας τους.

Ως  Κλαδικό Σωματείο έχουμε έγκαιρα ζητήσει συνάντηση με την Διεύθυνση του ΛΗΤΩ για να διασφαλίσουμε την συνέχεια της εργασίας των συναδέλφων.

Έχουμε διατυπώσει και εγγράφως τα αιτήματα μας.:

== > Καμία απώλεια θέσης εργασίας. Καμία απόλυση.

== > Να μην υπάρχει καμία μεταβολή των μισθολογικών όρων προς τα κάτω (μείωση μισθού). Αντίθετα να δοθούν αυξήσεις  σε περιπτώσεις που χρειάζεται εναρμόνιση με μισθούς συναδέλφων ίδιας ειδικότητας που εργάζονται σε άλλες μονάδες του ομίλου.

== > Απορρόφηση των εργαζομένων σε μονάδες του ομίλου με αναγνώριση της προϋπηρεσίας και σε συνδυασμό με τον τόπο κατοικίας των εργαζομένων και με όρους  πλήρους ισότητας.

== > Να μετατραπούν  οι Συμβάσεις των συναδέλφων που εργάζονται με Σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας σε αορίστου για την πραγματική διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

== >Να μην υπάρξει αλλαγή αντικειμένου εργασίας για τους συναδέλφους στο ΛΗΤΩ που θα μετακινηθούν σε άλλες μονάδες.

Τα αιτήματα που βάζουμε είναι συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να μην οδηγηθεί κανένας συνάδελφος σε παραίτησή από την εργασίας του λόγω των όρων μετακίνησης.