Σωματείο ΜΗΤΕΡΑ: με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία που οργάνωσε το Σωματείο.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ ένα από τα μεγαλύτερα Σωματεία στον Κλάδο πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία αιμοδοσία στο χώρο του ΜΗΤΕΡΑ στις 19 Ιουνίου.

Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια που οργανώνεται εδώ και χρόνια σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Σωματείο εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ.

Η δράση του Σωματείου έχει μεγάλη αποδοχή από τους συναδέλφους στο ΜΗΤΕΡΑ είναι μια δράση που αποτελεί παράδειγμα για όλα τα Σωματεία του Κλάδου.

σύντομο video από την αιμοδοσία στο ΜΗΤΕΡΑ