Οι ρυθμίσεις για την επιπλέον εργασία

Κομμένα ρεπό και υπερωριακή εργασία  είναι ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Το Σωματείο μας υπερασπίζεται με άμεση προτεραιότητα  το δικαίωμα του εργαζόμενου να αμείβεται για  κάθε ώρα εργασίας.

Για ενημέρωση των συναδέλφων παρουσιάζουμε συνοπτικά τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας.

Επιπλεόν εργασία θεωρούμε οποιαδήποτε ώρα ή ημέρα εργασίας παρέχεται επιπλέ΄ον από το 5ημερο – 8ώρο. [ΕΔΩ σε μορφή αρχείου]

  1. Η 6η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 5-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ («κομμένο ρεπό»).

Για 6η ημέρα εργασίας (συνήθως Σάββατο) ο εργαζόμενος αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%  (1,30)  χωρίς όμως να δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση [άρθρο 8 του Ν.3846/2010].

  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ:

Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί Κυριακή ή αργία, δικαιούται για όσες ώρες απασχοληθεί προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου (0,75).  Αν εργαστεί περισσότερες από 5 ώρες δικαιούται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) σε άλλη ημέρα την εβδομάδα που ακολουθεί. Αν όμως δεν πάρει το ρεπό τότε στην αμοιβή της Κυριακής (ή αργίας) προστίθεται ένα ημερομίσθιο (Η αμοιβή γίνεται 1,75).

  • ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
    • ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ:

Η πρώτη ώρα εργασίας πλέον του 8ωρου λέγεται υπερεργασία και αμείβεται με προσαύξηση 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου. 

  • ΥΠΕΡΩΡΙΑ:

Μετά την πρώτη ώρα από την υπερεργασία ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί επιπλέον 3 ώρες σε μία ημέρα. Οι ώρες αυτές αποτελούν την νόμιμη υπερωρία. Κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με προσαύξηση 40% επί του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου. 

Για να γίνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή αντί να καταβάλλεται αμοιβή υπερωρίας, να δίνονται ισάριθμες ώρες ανάπαυσης, απαιτείται αίτημα του εργαζόμενου.