Πρόταση για καταστατικό Συνέδριο στην ΟΣΝΙΕ με ρυθμίσεις αποδιοργάνωσης και αποδυνάμωσης της Ομοσπονδίας.

Σε έκτακτο καταστατικό Συνέδριο προχωράει η Ομοσπονδία του Κλάδου η ΟΣΝΙΕ μετά από κείμενο που υπέγραψαν 43 αντιπρόσωποι ζητώντας Καταστατικό Συνέδριο.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως μέσα στο καλοκαίρι αυθόρμητα 43 συνάδελφοι επεξεργάστηκαν, συμφώνησαν και διαμόρφωσαν τροποποιημένο καταστατικό της ΟΣΝΙΕ με το οποίο ζητάνε αλλαγές που αποδυναμώνουν την Ομοσπονδία και τη βάζουν σε διασπαστικές περιπέτειες.

                      ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ

Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να τονίσουμε ότι στο πρόλογο του κειμένου υπάρχει αναφορά για τον σκοπό της πρωτοβουλίας που είναι η εναρμόνιση της λειτουργίας της ΟΣΝΙΕ με τις παροχές της τεχνολογίας. Να γίνονται δηλαδή συσκέψεις διαδικτυακά. Κάτι που έτσι κι αλλιώς γίνεται, δεν χρειάζεται να αλλάξει το καταστατικό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι 43 αντιπρόσωποι που υπέγραψαν το κείμενο ΜΟΝΟ για αυτό το λόγο το υπέγραψαν, για να εξελιχθεί τεχνολογικά η Ομοσπονδία.

          ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΝΙΕ

Μέσα στο κείμενο υπάρχουν ρυθμίσεις που αποδυναμώνουν την ΟΣΝΙΕ αφού βάζουν πολύ αυστηρές ρήτρες για να δυσκολεύουν την συμμετοχή των Σωματείων. Υπάρχει δε φωτογραφική ρύθμιση για το Σωματείο μας, για το Κλαδικό Σωματείο Αθήνας για να πληρώνει αυξημένες οφειλές.

Στον παρακάτω σύνδεσμο ΕΔΩ μπορεί να δει κάποιος συνοπτικά τις ρυθμίσεις που αποδιοργανώνουν και αποδυναμώνουν την ΟΣΝΙΕ και κατατέθηκαν από την παράταξη ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΕΡ-ΟΣΝΙΕ) στις Διοικήσεις των Σωματείων, ενώ υπάρχει και σχετικό video.

Πρέπει να σκεφτούμε ότι η ΟΣΝΙΕ μπαίνει σε διαδικασία εσωστρέφειας και αντιπαραθέσεων σε μια περίοδο που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση στον ΟΜΕΔ για την Κλαδική Σύμβαση.